Chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm:

Tất cả các sản phẩm do Hòa Bình Minh cung cấp đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất và được thông báo theo từng đơn hàng cụ thể.Quý khách có thể tham khảo quy định bảo hành của một số nhà sản xuất theo thông tin nhà sản xuất cung cấp được in trên bao bì sản phẩm. Việc đổi trả (nếu có) được trao đổi trực tiếp khi Khách hàng mua hàng và được thực hiện theo quyền, nghĩa vụ tại các hợp đồng/đơn hàng đã giao kết với Hòa Bình Minh và quy định chung của Hòa Bình Minh.