Quyền và nghĩa vụ của các bên

Hòa Bình Minh cam kết :

  • Đảm bảo cung cấp hàng hóa chính hãng đúng mô tả của nhà sản xuất.
  • Bàn giao hàng hóa đúng thời gian, địa điểm theo thông tin do khách hàng cung cấp.
  • Đối với hàng hóa là hàng chuyên biệt, hàng đặc thù, Hòa Bình Minh sẽ tùy theo tình trạng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  • Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc mua, vận chuyển, giao nhận hàng hóa, dịch vụ.

Khách hàng đảm bảo :

  • Tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ đã mua từ Hòa Bình Minh
  • Thanh toán đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ theo đúng thỏa thuận, đơn hàng.