Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 & triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm Công ty CP Gạch ốp lát Hoa
Tin tức

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 & triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm Công ty CP Gạch ốp lát Hoa

Tháng 07/2022, Công ty CP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm & triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 ở cả Khu vực Miền Bắc (11/07/2022) và khu vực Miền Nam (16/07/2022). Hội nghị Sơ kết với sự tham gia của Ông Hồ Hải An – Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hòa Bình Minh kiêm Giám Đốc Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh; Ông Nguyễn Quyết Chiến – Phó Giám đốc Công ty; Ông Lê Huy Thắng - Phó Giám …