Tuyển dụng vị trí nhân viên Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán, Nhân viên Kinh doanh làm việc tại chi nhánh Thái Nguyên

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán, Nhân viên Kinh doanh làm việc tại chi nhánh Thái Nguyên

Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh tuyển dụng 01 Nhân viên Kế toán/ 03 Nhân viên Kinh doanh làm việc tại chi nhánh Thái Nguyên – Tổ 7 phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên. Mô tả công việc Nhân viên kế toán: Soát xét số liệu đơn vị. Kiểm tra tính tuân thủ công tác kế toán chi nhánh. Thống kê, tổng hợp số liệu khi có yêu cầu. Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kê khai thuế. Quyết toán. Chi tiết công …