Tuyển dụng vị trí nhân viên Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

Tuyển dụng Nhân viên kế toán làm việc tại Chi nhánh Lâm Đồng

Tuyển dụng Nhân viên kế toán làm việc tại Chi nhánh Lâm Đồng

Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh tuyển dụng Nhân viên kế toán làm việc tại Chi nhánh Lâm Đồng Địa chỉ: Số 64A AL 2 Thôn Phú Tân, Xã Phú Hội Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Ðồng Mô tả công việc Soát xét số liệu đơn vị. Kiểm tra tính tuân thủ công tác kế toán chi nhánh. Thống kê, tổng hợp số liệu khi có yêu cầu. Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kê khai thuế. Quyết toán. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ …