Công đoàn Gạch ốp lát Hòa Bình Minh kết hợp Công đoàn cơ sở triển khai chương trình: “Trao quà Tết – gửi yêu thương”
Tin tức

Công đoàn Gạch ốp lát Hòa Bình Minh kết hợp Công đoàn cơ sở triển khai chương trình: “Trao quà Tết – gửi yêu thương”

Để Tết thêm ấm no, đủ đầy Đón xuân về thêm sum vầy, ấm áp Tại mỗi doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn luôn được coi là tổ chức quan trọng giữ vai trò gắn kết giữa người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo mối quan hệ hài hòa để cùng ổn định, tiến bộ và phát triển. Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp sẽ thực hiện duy trì và phát huy nhiệm vụ quan tâm, chăm lo, cải thiện đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Từ đó, …